Loading

“Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz”

“Sivas Kongresi’ni yaptığında görüldüğü yerde infaz kararı olan bir yiğit ve o yiğidi alkışla,
coşkuyla karşılayan bir millet. Yüzyıllar boyunca kendini padişah himayesi olmadan yaşamı düşünmeyen bir milletin, 
küllerinden yeniden doğduğu gün. Özgürlüğün, bağımsızlığın anlamını öğrendiği gün. Varını, yoğunu, canını ortaya 
koyanların kurduğu mecliste Gazi Paşa’nın o güzel sesiyle ilan ettiği gün. Bu toprakların görüp görebileceği en büyük bayram!”

Mustafa Kemal Atatürk’e cumhuriyet sorulduğunda, şöyle anlatır:

“Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, 
kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. 
Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. 
Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. 
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”