Loading

Kan Grubunuz Kişiliğinizi Ele Veriyor

Yapılan araştırmalarda ve tarih boyunca sürekli geliştirilen testlerle insanlar 4 ayrı kan gruplarına göre ayrılıyor.En eski kan grubu 0 olarak bilinir. Bu tarihsel süreç içerisinde avcı ,toplayıcılıktan daha evcil bir hayata geçilmesiyle A grubunun oluşması

Asya’dan Afrika ya Amerika ve Avrupa ya göçlerin birbirlerine karışıp birleşmesiyle B grubu oluşması Farklı toplumların bir araya gelip zaman içinde karışması nedeniyle oluşan çağdaş birleşime AB grubu oluşması meydana gelir.Yapılan bütün araştırmalarda Kan grubu ve kişilik hakkında bir bağlantı olduğu da ortaya çıkmaktadır. Tarih boyunca atalarımızdan bize genetik miras olarak geçen kan grubumuz bazı davranış ve alışkanlıklarımız hakkında mesajlar verir.

Genel olarak kan grubu anatomimiz şu şekilde;

0 grubu; Avcı A grubu;Çiftçi B grubu; Göçebe AB grubu; Modern olarak değerlendiriliyor.
Kan gruplarına göre yapılan kişilik tahlili;

0 Grubu ; Bu kan grubu diğer kan gruplarına göre en cesur, en güçlü, dayanırlığı çok yüksek, kendine güvenen iyimser ve dünya nimetlerinden sonuna kadar yararlanan kişiler.
Bulunduğu ortama çabuk ayak uyduran ve bütün insanlarla anlaşabilen bu grup kimseyle ters düşmeden herkesle olumlu ilişkiler kurabilirler. Dış dünya ile uyumlu olmalarından dolayı koydukları bütün hedeflere kolaylıkla ulaşabilir başka birine ters gelecek ortamlarda dağılıp şaşırmazlar. Sivri ve çok uç düşünceleri olmayan bu grup aykırı fikir ve eğilimlerde bulunmazlar. Gelişime açık modaya ve havaya hemen ayak uydurabilen sağlıklı bir bünye ye sahiptir.

A Grubu: En paylaşımcı diyebileceğimiz bu grup kalabalık topluluklar ve yerleşik düzen gerilimleriyle baş edebilen psikolojik özelliği kalabalıkların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri uyumlu mizaçlarıyla ortaya çıkmaktadır.Bu grup kulak veren hisseden sürekli araştırma eğilimli çevresiyle bağlantılı uyum sağlayan kişilerdir.Dünyadaki tüm gelişmelere karşı aşırı duyarlı olmalarından dolayı bu durum çevresinde bazen uyum bozukluğuna yol açtığı gibi kendi içlerine kapanmalarına neden olabilirmiş. İçinde bulundukları ortamların en ilgi çekici ve en renkli kişileri olan bu grup dayanma ve uyum sağlama yetilerinin yetersiz kaldığı durumlarda çözülüp acınacak durumda olmaları muhtemel bir durum olabilirmiş. Bunun en önemli sebebi konulara karşı aşırı hassasiyet ve paylaşımcı yönleri diyebiliriz.0 grubunun başarılı olduğu sıkışık liderlik pozisyonu A grubunda görmek mümkün olmadığı gibi bu A grubunun lider olmayacağı anlamına gelmiyor. İç güdüsel olarak çıkar gözeten liderlik vasfı bu grup içingeçerli değil. Ayrıca A grubu diğer gruplara göre daha az grip görülmekte olup virüslerin etkisi AB gruplarına göre daha azmış.

B Grubu: Diğer gruplar arasında en uyumlu grup diyebiliriz. B grubunun en büyük özelliği diğer A grubuna göre düzen ve konfora ihtiyaç duymamaları. Daha çok davranışlarında ön görülü, sistemli ve düzenli olmaları başkalarının tepkilerini dikkate almadan kendi bildikleri gibi hareket etmeleri ön planda. Çevrelerini yönetmek ve bu konuda egemen olmak isteyen bu grup inatçı, otoriter, mantık ve güçlü irade sahibi olmalarıyla bilinir. Bir çok yönleriyle bütün olası seçeneklerin en iyisine sahip olan bu grup A grupların zihinsel ve duygusal eğilimleriyle birlikte 0 gruplarının saldırgan fiziksel tepkilerini de içinde barındırıyor. Empati yetenekleri tüksek olan bu grup genetik doğasındaki uyumluluk nedeniyle farklı kişiliklerle daha iyi iletişim kurabiliyor.
 
AB Grubu: En çekici grup diyebileceğimiz AB grubu sinirli ve hassas olan A grubuyla B grubunun birleşmesiyle oluşuyor. Yaşamın bütün sonuçlarını kucaklayan parçalı bir duyguya sahip. Kompleksi mizaç özelliği taşıyan bu grup diğer üç grubun karışık ve karmaşık duyguları bu kişilerde görülür.
Karmaşık duygu ve düşüncelerinden dolayı bocalayan kararsız ve tutarsız kişi olmaları kaçınılmaz olurmuş. Ancak bununla birlikte çevrelerine ve ilişkilerine verdikleri önem dolayısıyla mantıklı düşünme yetkinliğine sahip olmaları olumlu olarak başarılı oldukları yönlerinden biri.Genelde detaylara girmeden kendini yormayan bu grup diğer gruplara göre en ilginç ve en çekici olanı.Kan grupları arasında en yeni olan AB grubu Doğu ve batı uygarlığının karışması sonucu m.ö 900 yıllarından itibaren oluşmuştur.

Ayrıca kan grubunuzun genel istatistiğine burdan bakabilirsiniz.

O Rh pozitif, her 100 kisiden 40'i
O Rh negahtif, her 100 kisiden 7'si
A Rh pozitif, her 100 kisiden 34'u
A Rh negatif, her 100 kisiden 6'si
B Rh pozitif, her 100 kisiden 8'i
B Rh negatif, her 100 kisiden 1'i
AB Rh pozitif, her 100 kisiden 3'u
AB Rh negatif, her 100 kisiden 1'i